Garanția produselor

Cuprins

 

1. CONDIȚII GENERALE PRIVIND GARANȚIILE

1.1. Garanțiile se împart în două categorii, respectiv garanția legală de conformitate (denumită în continuare ”Garanția legală”) și garanția comercială.

i. Garanția legală de conformitate este protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate a bunului, reprezentând obligația legală a Vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferenta disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului.

ii. Garanția comercială este orice angajament asumat de Vânzător/Producător față de consumator, prevăzut în certificatul de garanție sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde specificațiilor sau oricărei alte cerințe care exced garanția legală.

2. GARANȚIA LEGALĂ

2.1. ÎN TOATE CAZURILE, garanția legală de conformitate nu este afectată de eventuala garanție comercială oferită.

2.2. Toate bunurile comercializate de NEAKAISA, cu excepția bunurilor resigilate, sunt noi și beneficiază de garanție conform legilor române în vigoare la data achiziționării, respectiv, Ordonanță de urgență nr. 140/2021, Ordonanță de urgență nr. 34/2014 și Ordonanța nr. 21/1992, cu toate cu modificările și completările ulterioare. Garanția este valabilă pe teritoriul României.

2.3. Răspunderea Vânzătorului privind garanția legală este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la data livrării produsului.

2.4. Neconformitatea bunului trebuie să existe la momentul livrării acestuia.

2.5. Garanția legală de conformitate acoperă următoarele tipuri de neconformități:

a) Bunurile livrate nu respectă descrierea, tipul, cantitatea și calitatea și nu dețin funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;

b) Bunurile livrate nu corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința Vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractului de vânzare și pe care Vânzătorul l-a acceptat;

c) Bunurile nu sunt livrate împreună cu toate accesoriile, inclusiv ambalajul, și cu toate instrucțiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare sau alte instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească;

d) Bunurile livrate nu corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de același tip;

e) Bunurile livrate, după caz, nu posedă calitatea și nu corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care Vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului;

f) Bunurile livrate nu respectă cantitatea și nu dețin calitățile și alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate, care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor și ținând seama de orice declarație publică făcută de Vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanțului de tranzacții, inclusiv de către producător mai ales în anunțuri publicitare sau pe etichetă.

2.6. Nu se consideră că există o neconformitate potrivit art. 2.5. lit. c) – f), dacă, la momentul încheierii contractului de vânzare, consumatorul a fost informat în mod explicit că o anumită caracteristică a bunurilor nu corespunde anumitor condiții de conformitate prevăzute la art. 2.5. lit. c) – f) (e.g. bunul nu mai are ambalajul original), iar consumatorul a acceptat în mod expres (pe un suport durabil e.g. email, sau în scris) și separat acest lucru la momentul încheierii contractului de vânzare.

2.7. Neconformitate cauzată de instalarea incorectă a bunurilor nu este considerată ca reprezentând o neconformitate a bunurilor acoperită de garanția legală, cu excepția situației în care:

- instalarea face parte din contractul de vânzare și a fost realizată de Vânzător sau sub răspunderea Vânzătorului;

- instalarea, destinată să fie realizată de consumator, a fost realizată de acesta și instalarea incorectă s-a datorat unor deficiențe în instrucțiunile de instalare furnizate de Vânzător.

2.8. Neconformitățile bunului apărute ca rezultat al nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de utilizare ale bunului și/sau indicațiilor tehnice date de manualul de utilizare al producătorului/Vânzătorului, NU fac obiectul remedierii produsului în baza garanției. A se vedea Secțiunea VIII ”Excepții de la Acordarea Garanției”  și Secțiunea IX ”Particularități ale Situațiilor Exceptate de la Garanție” din prezenta secțiune.

3. GARANȚIA COMERCIALĂ

3.1. Produsele cumpărate prin intermediul magazinului online www.neakaisa.ro pot beneficia de garanția comerciala obișnuită a fiecărei mărci/producător în parte, după caz. Astfel, fiecare produs va fi însoțit de certificatul de garanție comerciala al producătorului (dacă este cazul). Garanția comercială nu afectează garanția legală pentru lipsa de conformitate sau alte garanții legale, de care beneficiază toate produsele comercializate, așa cum sunt stabilite de legea româna în vigoare.

3.2. In cazul Bunurilor vândute de NEAKAISA, certificatele de garanție comercială sunt emise de către Producător.

3.3. Certificatul de garanție comercială este oferit consumatorului, pe un suport durabil, cel mai târziu în momentul livrării bunurilor. În cazul in care certificatul de garanție comerciala nu v-a fost transmis fizic (pe suport hârtie) sau electronic (pe email sau în contul de client) în 48 (patruzeci si opt) ore de la livrare, vă rugam să ne sesizați acest aspect fie pe email la adresa: suport@neakaisa.ro sau telefonic la numărul de telefon: 0376 300 091.  Garanția comercială este valabilă începând cu data livrării.

3.4. In cazul certificatelor de garanție comerciala emise de producători, dacă produsul se defectează în perioada de garanție, reparația este asigurată de rețeaua de service autorizat a Producătorului, în centrele specificate în certificat. Clientul/Cumpărătorul poate contacta Vânzătorul în vederea trimiterii în service prin completarea formularului de garanție disponibil în site sau poate duce produsul defectat la mai apropiat centru de service menționat în certificat, care va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

4. PROCEDURA DE OFERIRE A GARANȚIEI

4.1. Factura fiscală emisă pe numele Clientului/Cumpărătorului, astfel cum a fost menționat la momentul plasării comenzii, poate fi folosită pentru exercitarea drepturilor ce decurg din garanția legală, conferită de lege. Pentru o comunicare corectă a informațiilor privind documentele fiscale și cele de garanție ale Bunului din Comandă, cumpărătorului ii revine obligația de a completa și/sau actualiza datele personale.

4.2. Pierderea facturii in original nu duce la pierderea garanției legale, însă pentru a putea beneficia de garanție, clientul poate să solicite un duplicat digital din partea Vânzătorului. Vânzătorul are la dispoziție 48 de ore lucrătoare pentru a trimite către Cumpărător duplicatul.

4.3. Pentru ca un produs să intre în procesul de service sau garanție, este recomandată completarea de către consumator a unei cereri online în acest sens, cerere disponibilă aici.

4.4. Daca Clientul/Cumpărătorul nu dorește sa completeze formularul de garanție pus la dispoziție de Vânzător pe site, acesta poate comunica Vânzătorului problemele întâmpinate pe alte canale de comunicare disponibile (email - comenzi@neakaisa.ro / suport@neakaisa.ro). In situația în care Clientul/Cumpărătorul optează pentru acest tip de comunicare, acesta trebuie să menționeze: numele de pe care s-a plasat comanda, adresa de email, numărul de telefon la care poate fi contactat, numărul comenzii, denumirea produsul în cauza și problemele întâmpinate. Cererile ce vin însoțite de poze/filmări cu probleme pot sa fie prelucrate mai rapid de către operatorii Vânzătorului, de aceea este recomandată comunicarea acestora.

4.5. În situația în nu se specifica o altă adresă a partenerului de service, produsele care pot fi transportate prin curier, vor fi trimise către Destinatar: BBMK STEEL SRL, Adresa: Parcul Logistic WDP, str. Piersicului nr. 1, Clădirea 2, Mediapost Hitmail, localitate Dragomiresti Vale, județ Ilfov, telefon: 0374342000 / 0374349000, persoana de contact : Flori H. / Adriana G. Produsele agabaritice sau care prin natura lor trebuie sa fie montate/demontate pentru a primi o rezoluție vor beneficia de service la domiciliu. Acesta se programează cu echipa de service după prelucrarea cererii de garanție de către un operator.

4.6. Este recomandată, dar nu obligatorie, trimiterea produsului în ambalajul original pentru a se asigura integritatea produsului pe durata transportului.

4.7. Informații complete vor fi trimise către Client/Cumpărător în momentul prelucrării cererii de garanție, în cel mult 3 zile lucrătoare de la plasarea cererii.

4.8.  Reparațiile sau înlocuirile se efectuează într-un termen rezonabil, de aproximativ 15 zile calendaristice din momentul în care Vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între Vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii.

4.9.  Termenul de aducere la conformitate va fi prelungit automat în situația în care consumatorul/cumpărătorul tergiversează punerea la dispoziția Vânzătorului/Producătorului a bunului ce face obiectul garanției.

4.10.   Dacă consumatorul a respectat prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, consumatorul fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei, transportului și de ambalare. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, transport etc.) vor fi suportate de către Client/Cumpărător.

4.11.   La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat consumatorului prin curier. Consumatorul va fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon.

4.12. În măsura în care consumatorul refuză livrarea/preluarea produsului reparat, Vânzătorul/unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil.

4.13. Prin inițierea procesului de garanție, respectiv prin apelarea la Vânzător în vederea beneficierii de măsurile corective în caz de neconformitate a bunului, consumatorul își exprimă acordul, expres și voluntar, cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Vânzător, respectiv de către unitatea de service parteneră, precum și cu privire la transmiterea datelor sale către partenerii Vânzătorului sau a unității de service implicați în prestarea serviciilor aferente garanției (transport, diagnosticare, reparare etc.) produsului (reclamat a fi) defect. Datele prelucrate de unitatea de reparații constau în prenume și nume, număr de telefon, adresă, adresa de email, semnătură. Mai multe detalii privind prelucrarea datelor personale sunt disponibile accesând:  https://www.neakaisa.ro/prelucrarea-datelor.htm

4.14. Condițiile de acordare a garanțiilor comerciale pot varia in funcție de producător si sunt stabilite in politicile comerciale ale fiecărui producător, la nivel național. Astfel, pentru a putea beneficia de garanția comercială, este esențială respectarea condițiilor de utilizare a produsului menționată în certificatul de garanție comercială.

5. DREPTURILE CONSUMATORULUI

5.1  În de neconformitate a Produsului, consumatorul are dreptul, fără costuri în sarcina sa, la măsurile corective prevăzute de lege, în condițiile prevăzute de art. 11 din OUG nr. 140/2021, enunțate în continuare:  

i.  în primul rând, pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta  între reparație și înlocuire, cu excepția situației in care măsura corectivă aleasă de acesta din urmă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune Vânzătorului costuri care ar fi disproporționate;

 ii.  în subsidiar, să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de încetarea contractului de vânzare privind acest produs în cazul în care Consumatorul se află într-una din următoarele situațiile:

a) Vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau Vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile întrucât măsura corectivă era imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate;

b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor Vânzătorului de a o remedia;

c)  neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

d) Vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil, care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care Vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate, termen stabilit de comun acord, în scris, între Vânzător și consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele, sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

5.2. Măsura corectivă de ”aducere în conformitate a bunului”, respectiv reparația sau înlocuirea acestuia, se va efectua cu respectarea următoarelor condiții:

i.  fără costuri în sarcina consumatorului;

ii.  într-un termen rezonabil de aproximativ 15 zile calendaristice din momentul în care Vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între Vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii;

iii. fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura bunurilor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

5.3. În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de garanție legală se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința Vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator, iar în cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenul de garanție legală începe să curgă de la data înlocuirii.

5.4. În cazul în care o reparație necesită demontarea bunurilor care au fost instalate într-un mod compatibil cu natura și cu destinația lor, înainte ca neconformitatea să fie constatată, sau în cazul în care bunurile respective urmează să fie înlocuite, obligația Garantului de a repara sau înlocui bunurile include demontarea bunurilor neconforme și instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării și instalării.

5.5. În situația în care măsura corectivă în caz de neconformitate a bunului de care beneficiază consumatorul este ”reducerea prețului”, această reducere va fi proporțională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparație cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

5.6. În situația în care măsura corectivă în caz de neconformitate a bunului de care beneficiază consumatorul este ”încetarea contractului de vânzare”, aceasta presupune restituirea prestațiilor făcute de parți respectiv, consumatorul trebuie sa restituie produsul, iar Vânzătorul trebuie să restituie suma plătită la încheierea contractului. Consumatorul nu este îndreptățit sa solicite încetarea contractului de vânzare, dacă lipsa conformității este minoră.

5.7. Dacă neconformitatea se referă doar la unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare și există un motiv de încetare a contractului de vânzare, Consumatorul poate obține încetarea contractului de vânzare în raport cu bunurile respective, precum și cu orice alte bunuri pe care consumatorul le-a achiziționat împreună cu bunurile neconforme, în cazul în care consumatorului nu i se poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme.

5.8. În cazul în care consumatorul obține încetarea contractului de vânzare în ansamblul său sau parțial în raport cu unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare:

a) consumatorul returnează Vânzătorului bunurile, pe cheltuiala acestuia din urmă;

b) Vânzătorul îi rambursează consumatorului prețul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate;

c) Vânzătorul rambursează consumatorului suma de bani în conformitate cu lit. b), folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

5.9.  Potrivit legii, Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice. De la această posibilitatea a consumatorului de a opta, în primele 30 de zile calendaristice după livrare, pentru o anumită măsură corectivă în caz de neconformitate, legea prevede o excepție și anume, consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră.

5.10. Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformității. Ulterior termenului de un an de la data la care bunurile au fost livrate, dovada faptului că neconformitatea bunului exista la momentul livrării, este în sarcina consumatorului.

5.11. Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părți restante din prețul bunurilor sau a unei părți a acesteia până în momentul în care Vânzătorul își va fi îndeplinit obligațiile care îi revin generate de neconformitate.

6. OBLIGATIILE CONSUMATORULUI

6.1. Consumatorul are îndatorirea de a consulta cu atenție prevederile Certificatului de garanție.

6.2.  Consumatorul este obligat să poată face/prezinte dovada instalării/montării bunurilor prin intermediul unui instalator autorizat pentru produsele  a căror montare/instalare se face exclusiv cu un instalator autorizat, conform manualului/instrucțiunilor cu care au fost livrate. Respectiv, Consumatorul trebuie să păstreze și să prezinte, după caz, înscrisul/documentul din care reiese că instalarea/montarea a fost realizată cu respectarea acestei condiții (e.g. procesul-verbal de instalare, factura, devizul etc.).

6.3. Pentru a beneficia de Garanția legală, consumatorul trebuie să facă dovada achiziționării Produsului, prin prezentarea / transmiterea, după caz, a bonului fiscal / facturii. Pierderea facturii / bonului fiscal în original nu duce la pierderea garanției legale, însă pentru a putea beneficia de garanție, consumatorul poate să solicite un duplicat digital din partea Comerciantului. Comerciantul are la dispoziție 48 de ore lucrătoare pentru a trimite către Cumpărător duplicatul.

6.4. Pentru a putea beneficia de măsurile corective în caz de neconformitate a bunului, consumatorul trebuie să respecte instrucțiunile de utilizare ale produselor, conform indicațiilor tehnice date de manualul de utilizare al producătorului/vânzătorului, respectiv de executantul operațiilor de service.

6.5. În cazul produselor nemontate/care pot fi demontate cu ușurință, consumatorul le va pune la dispoziția Vânzătorului / Producătorului, în vederea diagnosticării și reparării la una dintre unitățile de service partenere, prin curierul agreat de  Vânzător / Producător, fără costuri suplimentare (cu excepția cazului în care consumatorul alege alt curier decât cel agreat de către Vânzător, caz în care consumatorul va suporta costul transportului).

6.6.  Ulterior primului an de garanție, consumatorului i se poate solicita de către Garant, să facă dovada faptului că neconformitatea bunului invocată de acesta exista la momentul livrării bunurilor.

6.7. După caz, în situația în care produsul a fost instalat definitiv, consumatorul are obligația să permită reprezentatului unității de service să examineze produsul, în locul în care a fost instalat.

7. DREPTURILE GARANTULUI

7.1.  Ulterior primului an de garanție, Garatul are dreptul să solicite consumatorului să facă dovada faptului că neconformitatea bunului invocată de acesta exista la momentul livrării bunurilor.

7.2.  Garantul are dreptul să refuze efectuarea măsurilor corective în situația în care neconformitatea invocată de consumator nu este una acoperită de garanție, respectiv neconformitatea invocată nu este una din neconformitățile prevăzute la art. 2.5. din prezenta Secțiune sau una din neconformitățile menționate în certificatul de garanție, după caz.

7.3. Garantul are dreptul să refuze efectuarea măsurilor corective în situația în care Consumatorul refuză să prezinte dovada efectuării montării/instalării produsului prin intermediul unui instalator autorizat, pentru produsele care, conform manualului / instrucțiunilor cu care au fost livrate, trebuie instalate/montate în acest mod.

7.4. Garantul are dreptul să solicite Consumatorului cheltuielile efectuate  (manoperă, transport etc.) în baza solicitărilor neîntemeiate de remediere în baza garanției.

7.5. Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator. În acest caz, se va aplica următoarea măsură corectivă prevăzută de lege, respectiv reducerea proporțională a prețului sau încetarea contractului de vânzare, după caz.

7.6. Conform legii, Garantul are dreptul să refuze măsura corectivă ce presupune ”încetarea contractului de vânzare” în situația în care neconformitate bunului este minoră. În acest caz, se va aplica o altă măsură corectivă prevăzută de lege.

7.7.  Vânzătorul nu este ținut să respecte declarațiile publice, efectuate cu privire la calitățile și alte caracteristici inclusiv în materie de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate ale bunului, făcute de acesta sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanțului de tranzacții, în cazul în care Vânzătorul:

- nu cunoștea și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarația publică în cauză;

-  până la momentul încheierii contractului, declarația publică a fost rectificată în același mod sau într-un mod similar celui în care a fost făcută;

decizia de a achiziționa bunurile nu ar fi putut fi influențată de declarația publică.

7.8. Dacă produsul se afla în perioada de valabilitate a garanției, dreptul de proprietate asupra produsului/pieselor defecte înlocuite, după caz, devin automat proprietatea Vânzătorului/unității de service autorizată, după caz.

8. EXCEPȚII DE LA ACORDAREA GARANȚIEI

8.1. Garanția nu acoperă uzura obișnuită, tăieturile sau zgârieturile ori deteriorările produse de impacturi sau accidente asupra bunurilor;

8.2.  Garanția nu se aplică produselor care au fost depozitate, asamblate sau instalate incorect, utilizate necorespunzător, abuziv sau incorect (ex: nerespectarea instrucțiunile de purjare corecta a instalației, tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greșită, acțiuni ale substanțelor chimice, noxe, fum, praf, umiditate, rozătoare, gândaci sau alte viețuitoare, etc), modificate, întreținute necorespunzător sau curățate folosind metode de curățare incorecte sau produse de curățare nepotrivite (d.e. produse abrazive; agenți de curățare care conțin substanțe volatile, acid clorhidric sau acid acetic; agenți de curățare care conțin înălbitor pe bază de clor, după caz, etc.);

8.3. Garanția nu acoperă deteriorarea intenționată sau din neglijență, deteriorarea cauzată de nerespectarea instrucțiunilor de funcționare, montajul incorect sau prin legarea la o tensiune incorectă, legarea la o rețea de apă ce prezintă un nivel ridicat de impurități, deteriorarea cauzată de reacții chimice sau electrochimice, rugină, coroziune sau deteriorare din cauza apei, inclusiv, dar fără limitare la, deteriorarea cauzată de calcarul în exces din apă, deteriorarea cauzată de condiții de mediu anormale;

8.4.  Garanția nu acoperă componentele nefuncționale și decorative care nu afectează utilizarea normală a produsului, inclusiv orice zgârieturi și posibile diferențe de culoare;

8.5  Garanția nu acoperă deteriorarea accidentală cauzată de obiecte străine sau substanțe și de curățarea sau deblocarea filtrelor, sistemelor de scurgere sau sertarelor pentru săpun;

8.6.  Garanția nu acoperă reparațiile efectuate de furnizorii de service nedesemnați de către Vânzător/Producător și/sau de o persoană care nu are calitatea de partener contractual autorizat de service sau atunci când au fost utilizate componente neoriginale;

8.7. Garanția nu acoperă reparațiile cauzate de montajul/instalarea defectuoasă sau neconformă cu specificațiile, cu excepția cazului în care instalarea face parte din contractul de vânzare și a fost realizată de Vânzător sau sub răspunderea Vânzătorului sau instalarea incorectă s-a datorat unor deficiențe în instrucțiunile de instalare furnizate de Vânzător/Producător;

8.8.  Garanția nu acoperă deteriorări ivite cu ocazia transportului dacă acestea nu sunt neconsemnate printr-un proces-verbal de constatare al curierului;

8.9.  Garanția nu acoperă deteriorări rezultate din utilizarea bunului în alt mediu decât cel casnic, respectiv garanția nu acoperă deteriorări rezultate din utilizarea bunului în scop profesional;

8.10. Garanția nu se extinde asupra materialelor consumabile și pieselor de uzură regulate sau asupra materialelor consumabile a căror durata de viață medie, conform standardelor producătorului, au fost atinse. Excepție fac cazurile în care aceste deteriorări sunt cauzate de defecte de producție;

8.11. Garanția nu se extinde asupra componentelor, cum ar fi, dar fără a se limita la racorduri flexibile, garnituri, dibluri, garniturile de etanșare, acumulatorii pentru baterii cu senzor etc., care au o uzură naturală. Excepție fac cazurile în care se aceste deteriorări sunt cauzate de defecte de producție.

9. PARTICUALRITĂȚI ALE SITUAȚIILOR EXCEPTATE DE LA GARANȚIE

9.1.  În ceea ce privește ”bateriile de baie, coloanele de dus și sistemele de dus” - indiferent de culoarea acestora (gri deschis, gri închis, maroniu, ruginiu, alb), petele apărute pe acestea ca urmare a folosirii de soluții neadecvate pentru curățare (produse abrazive; agenți de curățare care conțin substanțe volatile, acid clorhidric sau acid acetic; agenți de curățare care conțin înălbitor pe bază de clor etc.) nu reprezintă o cauză de neconformitate a bunului ce este acoperită de garanție întrucât sunt deteriorări cauzate de întreținerea / curățarea necorespunzătoare a bunului. Excepție de la această situație este cazul în care vopseaua se decojește fără însă ca în zona afectată să fie prezente zgârieturi, iar sub vopseaua cojită este prezentă fie culoare argintie, fie culoarea galben.

9.2.  În ceea ce privește situația ”umflării” pieselor de mobilier de baie, este considerată a exista o neconformitate a bunului, acoperită de prezenta garanție, exclusiv situația în care acestea s-au deformat ca urmare a expunerii la umezeală (adică au fost expuse la vaporii de apă care se află într-un anumit mediu). Nu este considerată a fi o neconformitate a bunului acoperită de garanție, situația în care mobilierul de baie s-a deformat întrucât a fost lăsat în "bătaia" directă a surselor de apă, a fost lăsat în apă, nu a fost șters de aburi, nu a fost îndepărtată apa de pe acesta sau a fost montat într-un mod defectuos ce a permis apei să se prelingă pe acesta. Astfel, Garanția acoperă exclusiv neconformitățile apărute ca urmare a expunerii la umezeală, iar nu neconformitățile generate de utilizarea necorespunzătoare, abuzivă sau incorectă a bunului.

9.3.  În ceea ce privește situația ”crăpăturilor în acrilul căzilor de baie din zona preaplinului sau a sifonului de scurgere”, acestea nu reprezintă o neconformitate a bunului acoperită de garanție dacă sunt rezultatul strângerii forțate a sifonului/preaplinului.

9.4. În ceea ce privește situația ”îngălbenirii sau mătuirii lavoarelor, vaselor de toaleta sau a căzilor de acril/compozit”, aceasta nu reprezintă o cauză de neconformitate a bunului acoperită de garanție în cazul în care, cu ocazia utilizării bunurilor pe o perioadă îndelungată, petele si mătuirile sunt rezultatul folosirii unor soluții de duritate ridicată pe o perioada îndelungată – clor, soluții abrazive etc.

9.5.  În ceea ce privește ”lavoarele colorate”, decojirea, îndepărtarea sau umflarea vopselei nu reprezintă caz de neconformitate a bunului acoperit de garanție în situația în care acestea sunt rezultatul utilizării de către consumator asupra lor a unor soluții cu duritate ridicată, cum ar fi clorul, soluții acide sau bazice sau substanțe abrazive. 

9.6.  În ceea ce privește ”bateriile / coloanele de duș”, debitul redus al acestora nu reprezintă caz de neconformitate a bunului acoperit de garanție, în situația în care acest debit redus este rezultatul înfundării cartușelor bateriei, înfundării sitelor de protecție ale racordurilor flexibile sau înfundării aeratorului / perlatorului, determinate de nerespectarea de către consumator a instrucțiunilor de purjare corecta a instalației, conform manualului de instalare la montaj, sau ulterior unei opriri a rețelei de apa pentru o perioadă îndelungată ce conduce la acumularea de sedimente.

9.7.  În ceea ce privește ”mecanismele rezervoarelor vaselor de toaleta”, nu reprezintă caz de neconformitate a bunului acoperit de garanție, neînchiderea sau curgerea acestora cauzată de necalibrarea corectă la montaj și/sau necurățarea regulată a acestora (de impuritățile din apa utilizată), odată la 6 (șase) luni, în zona garniturii de închidere. 

9.8.  În ceea ce privește situația ”micilor fisuri de pe spatele obiectelor ceramice” - din zona neglazurată (vase de toaletă, lavoare etc.), aceasta nu reprezintă caz de neconformitate a bunului, întrucât sunt o consecință normală și inevitabilă a procesului de fabricație a bunului, apărută în urma procesului de ardere/uscare a ceramicii. Acest fenomen este normal, fiind comun ca, în anumite zone ale obiectelor sanitare, să poată fi observată chiar o "remediere" a acestor fisuri, aplicată direct de către producător, înainte ca produsul să intre pe linia de control a calității.

9.9.  În ceea ce privește situația ”blocării divertorului coloanelor de duș/cadă sau incapacitatea acestuia de comutare”, aceasta nu reprezintă caz de neconformitate a bunului în situația în care neconformitatea nu este proprie bunului, ci apare ca rezultat al blocării sau imposibilității de comutare datorate impurităților depuse în interiorul lui, ce nu îi mai permit o cursă corectă. 

9.10. În situația în care în urma inspecției realizată de către Vânzător/Unitatea de service parteneră asupra produsul intrat in garanție se constatată că solicitarea consumatorului este neîntemeiată, nefiind vorba despre o neconformitate a bunului acoperită de garanția legală, astfel cum este prevăzută de lege și/sau redată în certificatul de garanție, cheltuielile (diagnosticare, manoperă, transport etc.) vor fi suportate de către consumator.

10. PARTICULARITATI GARANTIE BATERII SANITARE

10.1. Pastila ceramică a cartușului bateriei sanitare este considerată a fi un bun consumabil cu o uzură naturală în timp. Părțile flexibile nu fac obiectul garanției dacă sunt deteriorate prin folosire neadecvată, forțări, ruperi sau uzări datorate manipulării improprii.

10.2. Pentru bateriile sanitare și panourile de dus, Cumpărătorul este obligat, în cadrul perioadei de garanție, să realizeze montajul, întreținerea și mentenanța produselor prin intermediul instalatorilor autorizați, precum și purjarea instalației înainte de montajul reperelor ce fac obiectul garanției, astfel:

i. La bateriile sanitare este obligatorie schimbarea filtrelor la o perioada de 6 - 9 (șase-nouă) luni.

ii. La panourile de duș, căzile si cabinele cu hidromasaj este obligatorie și curățarea instalațiilor cu soluții de decalcifiere, de către instalatori autorizați.

10.3. Bateriile sanitare colorate necesită o atenție sporită în procesul de curățare, întrucât soluțiile detaliate la art. 10.4. subpct. iv. pot duce la mătuirea culorilor - acizi sau agenți abrazivi (exemple, produse abrazive; agenți de curățare care conțin substanțe volatile, acid clorhidric sau acid acetic, respectiv agenți de curățare care conțin înălbitor pe bază de clor etc).

10.4. Instrucțiuni de întreținere a bateriilor sanitare:

i. Bateriile sanitare se curăță folosind un detergent lichid neabraziv;

ii. Îndepărtarea depunerilor de calcar din bateriile sanitare se realizează folosind o soluție decalcifiantă;

iii. Ulterior curățării bateriei sanitare, aceasta se spală cu apă curată și se lustruiește cu o cârpă curată;

iv. În vederea curățării bateriilor sanitare, nu se pot folosi detergenți care conțin acizi sau agenți abrazivi (e.g. produse abrazive; agenți de curățare care conțin substanțe volatile, acid clorhidric sau acid acetic, respectiv agenți de curățare care conțin înălbitor pe bază de clor etc.)

10.5. Toate informațiile prezentate în această Secțiune, respectiv Secțiunea ”Garanții”, se completează și corelează cu Termenii și condițiile de utilizare a site-ului, regăsite aici.